top of page
ซื้อดอกไม้

ABOUT

"Happiness can make from Flowers"

     ร้านดอกไม้เจนฟลอรีสต์เป็นร้านจำหน่ายดอกไม้นำเข้า และดอกไม้ไทย ราคาปลีกและส่งในเขตพัทยาและกรุงเทพฯ    เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2002 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 20 ปี   โดยปัจจุบันร้านดอกไม้เจน ฟลอรีสต์ ได้ให้บริการด้านตกแต่งดอกไม้สด อาทิเช่น ช่อ,กระเช้า,แจกัน  และการจัดดอกไม้ในงานมงคล อมงคล  และงานสมนาต่างๆ      โดยมี 2 สาขาเปิดให้บริการ  สาขาแรกพัทยาใต้   สาขาที่ 2  ถนนเอกมัย 

   

     

bottom of page