top of page

ABOUT

"Happiness can make from Flowers"

- Janjira Thuanthee - 

     ร้านดอกไม้เจนฟลอรีสต์เป็นร้านจำหน่ายดอกไม้นำเข้า และดอกไม้ไทย ราคาปลีกและส่งในเขตพัทยาและกรุงเทพฯ    เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2002 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 15 ปี   โดยปัจจุบันร้านดอกไม้เจน ฟลอรีสต์ ได้ให้บริการด้านตกแต่งดอกไม้สด อาทิเช่น ช่อ,กระเช้า,แจกัน  และการจัดดอกไม้ในงานมงคล อมงคล  และงานสมนาต่างๆ     

    

     

DSCF3792

DSCF3792

Describe your image.

DSCF3794

DSCF3794

Describe your image.

DSCF4293

DSCF4293

Describe your image.

DSCF3788

DSCF3788

Describe your image.

DSCF3795

DSCF3795

Describe your image.

DSCF4265

DSCF4265

Describe your image.

DSCF4329

DSCF4329

Describe your image.

DSCF4202

DSCF4202

Describe your image.

bottom of page